Top

Garantie op al onze producten en dat varieert van 1 tot 3 jaar...

Garantie

Garantie. Wij hanteren op onze producten een garantieperiode van 1 tot 3 jaar.


Dit wordt aangegeven bij het product.


Mocht het aangekochte product binnen deze termijn defect raken — dan nemen wij de reparatie of vervanging op ons.


Als er iets niet in orde is met uw product — neem dan zo snel mogelijk contact met ons via e-mail en geef dan zo duidelijk mogelijk aan wat het probleem is.


Als het een probleem betreft wat onder de garantie valt — dan kan het product naar het opgegeven adres geretourneerd worden. 


Wij raden u aan de verpakking 2 jaar te bewaren — zodat u deze kunt gebruiken om het product goed te kunnen retourneren, zonder dat er schade aan het apparaat ontstaat.


Wanneer er door onvoldoende bescherming transportschade aan het apparaat ontstaat dan vervalt de garantie onmiddellijk!Reparatieduur tijdens de garantieperiode

Wanneer het product op het depot is aangekomen voor reparatie — zetten onze technische mensen alles op alles, om het product zo snel mogelijk te repareren.


Afhankelijk van het defect duurt dit gemiddeld 1 week.


Kan het niet gerepareerd worden dan krijgt u een nieuw exemplaar opgestuurd.


U krijgt tijdig bericht of het gerepareerd of vervangen wordt.Wanneer vervalt het recht op garantie?

  • Wanneer er niet kan worden aangetoond — dat er bij onze webshop een aankoop is gedaan.
  • Wanneer er aanpassingen aan het apparaat zijn gepleegd —waardoor het niet meer herkenbaar is dat het een product betreft, die bij ons is aangekocht.
  • Wanneer er geconstateerd wordt dat het apparaat — op een andere manier is gebruikt, dan dat er in de handleiding is aangegeven.
  • Bij beschadiging door grove nalatigheid.
  • Bij bepaalde omstandigheden die ons boekje te buiten gaan zoals blikseminslag, natuurrampen, stroomuitval en dergelijke...
  • Als er wordt geconstateerd dat er reparaties zijn uitgevoerd op het apparaat — door een partij die niets te doen heeft met de verkopende partij.
  • Bij beschadiging tijdens het transport door onvoldoende bescherming — te hebben geboden tijdens het retourneren. 
  • De aangegeven punten zijn wettelijk bepaald naar de consument betreft garantie en conformiteit.